Newsy:

Króluj nam Chryste!

Poniżej chciałbym zamieścić treść przemówienia, jakie wygłosiłem do J.E. ks. biskupa Zdzisława Fortuniaka na spotkaniu z Parafialną Radą Duszpasterską dnia 27 lutego 2011 r.P.

Zanim jednak je przeczytacie, parę słów komentarza.

Zacznę od wyjaśnienia czym jest Parafialna Rada Duszpasterska. To zbiór przedstawicieli różnych grup duszpasterskich, takich jak np. Caritas Parafialna, Klub Seniora, Koło Misyjne, Akcja Katolicka, Ministranci, Żywy Różaniec, Różaniec Rodziców, Domowy Kościół, Ruch Światło-Życie (Oaza), Grupa Duchowego Wzrostu, Krąg Biblijny, Przedszkole, administrator strony internetowej parafii, katecheci, kościelni, redakcja „Maryjnej Wspólnoty”, jak również Anonimowi Alkoholicy oraz Seksoholicy (z oczywistych przyczyn nieobecni na spotkaniu z Biskupem). Można nieskromnie powiedzieć, że najważniejsze osoby w parafii, gdyż do tego dochodzą Księża Wikariusze (również nieobecni na tym spotkaniu) i oczywiście Ksiądz Proboszcz. Oficjalnie do niej należeć będę od kwietnia, gdyż wtedy upływa jej czteroletnia kadencja. Miejsce w niej należy się prezesowi ministrantów z urzędu.

Raport z działalności Rady Ministranckiej

W październiku i listopadzie Rada zebrała się łącznie 3 razy.

Poruszyliśmy na nich mnóstwo kwestii, związanych z działalnością służby liturgicznej naszej parafii. Mówiliśmy praktycznie o wszystkim, czym obecnie – my, ministranci - żyjemy i żyć będziemy.


To, co już zostało zrobione:« previous 1 2141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 next »