Króluj nam Chryste!

02-03-2011 19:02 Posted by Admin

Poniżej chciałbym zamieścić treść przemówienia, jakie wygłosiłem do J.E. ks. biskupa Zdzisława Fortuniaka na spotkaniu z Parafialną Radą Duszpasterską dnia 27 lutego 2011 r.P.

Zanim jednak je przeczytacie, parę słów komentarza.

Zacznę od wyjaśnienia czym jest Parafialna Rada Duszpasterska. To zbiór przedstawicieli różnych grup duszpasterskich, takich jak np. Caritas Parafialna, Klub Seniora, Koło Misyjne, Akcja Katolicka, Ministranci, Żywy Różaniec, Różaniec Rodziców, Domowy Kościół, Ruch Światło-Życie (Oaza), Grupa Duchowego Wzrostu, Krąg Biblijny, Przedszkole, administrator strony internetowej parafii, katecheci, kościelni, redakcja „Maryjnej Wspólnoty”, jak również Anonimowi Alkoholicy oraz Seksoholicy (z oczywistych przyczyn nieobecni na spotkaniu z Biskupem). Można nieskromnie powiedzieć, że najważniejsze osoby w parafii, gdyż do tego dochodzą Księża Wikariusze (również nieobecni na tym spotkaniu) i oczywiście Ksiądz Proboszcz. Oficjalnie do niej należeć będę od kwietnia, gdyż wtedy upływa jej czteroletnia kadencja. Miejsce w niej należy się prezesowi ministrantów z urzędu.

W moim odczuciu jesteśmy jedną z najważniejszych grup duszpasterskich w parafii. Dlaczego?

Po pierwsze – Jego Ekscelencja udzielił mi głosu jako drugiemu przedstawicielowi, po Caritasie. Niby taki niuans, ale dla mnie pozostaje on nie bez znaczenia.

Po drugie – ilość. Jest nas w tym momencie 69 i jest to liczba autentyczna, niezawyżona, co można sprawdzić również na tej stronie w zakładce „Członkowie”. Uważnie słuchałem, ilu uczestników liczą poszczególne grupy i w tej kwestii najprawdopodobniej zajmujemy drugie miejsce! „Przegrywamy” tylko z Żywym Różańcem, który liczy 8 Róż po 20 osób, zatem aż 160 ludzi. Należy jednak zwrócić tu uwagę na fakt, iż do tej wspólnoty może należeć każdy w każdym wieku, a my, jak dobrze wiecie, jesteśmy bardziej „elitarni”. Owszem, nie jesteśmy grupą zamkniętą i bardzo cieszę się, gdy przyjmujemy dużo nowych ministrantów, jednak dziewczyny czy starszej pani nie mogę dopuścić do naszego grona.

Po trzecie – jakość. I tu moja wielka duma z każdego z Nas. Kiedy skończyłem wygłaszać mą krótką, acz jak się za chwilę przekonacie, bardzo konkretną przemowę, Ksiądz Biskup jedyny raz na tym spotkaniu BIŁ BRAWO! I cała sala się dołączyła! Wniosek zatem jest prosty – odwalamy kawał dobrej roboty. Wszyscy!

Ogólnie moje obiekcje po wizytacji są baaaardzo pozytywne. I za to wszystkim i każdemu z osobna dziękuję! Trzymajmy tak dalej.

Aha, i jeszcze jedno: w nawiasach kwadratowych [] umieszczam reakcje Księdza Biskupa w czasie przemówienia, by jak najlepiej zrelacjonować jego przebieg. Sekcja XYZ to natomiast póki co tajemnica i projekt, jednak padło tam pewne słowo, ale o tym na wiosennych zbiórkach.

Miłej lektury!

Wasz Prezes

Księże Biskupie!


Jeżeli chodzi o ministrantów, to jest grupa bardzo liczna. W naszej wspólnocie mamy obecnie 69 chłopaków. Jest to jednak grupa coraz bardziej starzejąca się [tu Biskup ostentacyjnie spojrzał na Klub Seniora i się roześmiał, a za nim cała sala w śmiech], ponieważ mamy więcej ministrantów seniorów, niż młodszych. Obecnie stosunek ten wynosi 37:32, zaś średnia wieku to ponad 14 lat. Tyle statystyki, teraz po krótce przedstawię ważniejsze fakty z naszej działalności.

Pierwszą i chyba najważniejszą rzeczą jest uchwalenie nowego statutu, a także wybór nowego zarządu, czyli tzw. Rady Ministranckiej, w której swojego przedstawiciela mają również młodsi ministranci. Kolejną ważną rzeczą jest reforma systemu punktowego, a także nowe podziały w grafiku dyżurów. Dzięki temu znacząco poprawiła się frekwencja na wielu Mszach św. zarówno w niedziele (o czym mam nadzieję Ksiądz Biskup się przekonał), jak i w ciągu tygodnia [Biskup przytakuje i uśmiecha się]. Chłopcy spotykają się na cotygodniowych zbiórkach, osobnych dla kandydatów, ministrantów młodszych i seniorów [tu Ksiądz Proboszcz dodał wzmiankę o Mszach św. wspólnotowych].

Oprócz tego dwa wyjazdy rocznie (teraz w ferie byliśmy, w dobrze znanych Księdzu Biskupowi, Gębicach) [Biskup ponownie przytakuje]. W grudniu przeprowadziliśmy akcję sprzedaży własnoręcznie wykonanych sianek, pomagaliśmy przy sprzedaży opłatków i świec Caritas. Złotymi zgłoskami zapisze się też spotkanie opłatkowe, na którym nasza największa sala w domu parafialnym pękała w szwach! Była to też okazja do uhonorowania najgorliwszych ministrantów. Tradycyjnie braliśmy również udział w kolędzie.

Od wiosny działać będą cztery sekcje: gier planszowych [tu Biskup marszczy brwi, a ja staram się wyjaśnić], piłki nożnej, XYZ, a także, dzięki pomocy Księdza Proboszcza, dokończymy remont naszej ministranckiej siłowni na wieży kościoła [i tu, mówiąc wprost, wprawiłem tym samym Biskupa w osłupienie].

Jeśli chodzi o perspektywy na najbliższe miesiące to:

- weźmiemy udział w drodze krzyżowej ulicami Poznania oraz w II Archidiecezjalnym Dniu Lektora w Katedrze

- zorganizujemy: wyjazd na ogólnopolską pielgrzymkę ministrantów do Niepokalanowa, a także, pod koniec lipca, dłuższy wyjazd rekreacyjny

- będziemy wydawać legitymacje ministranckie

- przyjmiemy co najmniej czterech nowych ministrantów.

Na koniec chciałbym podkreślić znakomitą współpracę z Księdzem Opiekunem Markiem, który jest naszym duchowym przewodnikiem, cenionym za otwartość oraz duże poświęcenie dla dobra wspólnoty.


[Biskup zapytał mnie: „Czyli wam Ks. Marek za bardzo nie przeszkadza?”. Odpowiedziałem „Wręcz pomaga”. No i to na zakończenie był taki humorystyczny akcent, który doprowadził Ekscelencję do szczerego uśmiechu i aranżacji oklasków. Po tym podziękowano mnie i głos zabrał przedstawiciel Klubu Seniora]

Dodawanie komentarzy tylko dla użytkowników.